Blog

Hieronder vind je een aantal artikels die jou gaan helpen om een nog duidelijker beeld te krijgen van de mogelijkheden van Hypnotherapie.

Home » Blog overzicht » Kinderen zijn in een continue staat van hypnose

Kinderen zijn in een continue staat van hypnose

Hypnotherapeut Echt Debby Gubbels Kinderen zijn in een continue staat van hypnose

Dat weten we, omdat we  de staat van hypnose kunnen meten a.d.h.v. onze breinactiviteit. Én … meten is weten! Ons brein vertoont hersengolven op verschillende frequenties, die we dus kunnen meten met een EEG.

We kennen de Beta-staat, ( >14 Hz.) waarin onze kritische mind heel alert is.

Dan komt dan de Alfa-staat ( 7 – 14 Hz.). Dit is een staat van lichte trance, die we allemaal kennen. Wanneer we TV kijken of in de auto rijden en een stuk van de film niet mee krijgen, dan zijn we in de alfa-staat.

De Theta-staat ( 4 – 7 Hz.) is de staat waarin we bijvoorbeeld dagdromen. We keren in onszelf en nemen de dingen om ons heen nauwelijks waar. Dit is ook de fase tussen waken en slapen. Elke keer wanneer we in de REM-slaap komen, zijn we in de theta-staat.

De delta-staat ( < 4 Hz.) is de fase waarin we slapen.

En gedurende de dag komen we verschillende keren in al deze verschillende fases.

 

De Theta-staat is de staat van hpnose!

 

Echter wanneer we geboren worden, begint ons brein eerst heel langzaam op gang te komen. De eerste 2 jaar beweegt ons brein in een delta-staat. Wij volwassenen zouden dan slapen, maar voor baby’s is dat anders. Een baby ervaart zijn omgeving, het kan gewaarworden en het kan ook reageren. Maar het brein is nog niet voldoende ontwikkelt om mee te kunnen doen. Het is alsof ze achter een raam staan en naar buiten kijken waar het allemaal gebeurt, maar niet mee kunnen doen.

Tot ons 7 de levensjaar, ongeveer, functioneren onze hersenen in de theta-staat. We noemen het ook wel de verbeeldingsstaat. Dit is ook de reden waarom bij kinderen soms de realiteit en fantasie door elkaar lopen.

Vanaf het 7 de jaar begint het kritisch denken zich te ontwikkelen. Ons brein is in de alfa-staat, een rustige staat van bewustzijn, ook wel een lichte trance. Vanaf deze leeftijd beginnen we ons bewustzijn te ontwikkelen en beginnen we ook steeds meer onze eigen identiteit vorm te geven.

Vanaf ons 12de jaar golft het brein steeds vaker op de frequentie van de Beta-staat, een staat van actief bewustzijn. Het kritische denken is volop in ontwikkeling.

Pas rond ons 24ste is ons brein volledig ontwikkeld.

 

De theta-staat is dus de staat van hypnose. Een staat van zijn met een veranderd bewustzijn. Het is een staat waarin we wereld om ons heen op een andere manier waarnemen.

 

Het onbewuste brein van kinderen staat als het ware volledig open. Hierdoor kunnen ze in korte tijd heel veel dingen leren, maar het maakt ze ook heel kwetsbaar. Kinderen worden hun omgeving wel gewaar en ze voelen wat ze voelen, maar hun taalvaardigheid is nog niet voldoende ontwikkeld om er de juiste woorden aan te geven. Ze hebben ook nog helemaal geen tijdsbesef, waardoor een situatie een eeuwigheid lijkt te duren. Het ontbreekt hun nog aan kennis en ervaringen om een situatie goed op te lossen. Hierdoor kunnen ze een bepaalde situatie niet altijd in de juiste context plaatsen. En dit betekent dat kinderen heel kwetsbaar zijn en dat ze heel gevoelig zijn om trauma’s op te lopen.

En voor de duidelijkheid; een trauma betekent dat we een situatie die ons emotioneel aangrijpt niet helemaal of helemaal niet hebben verwerkt.

En zo hebben we allemaal trauma’s opgelopen in onze jeugd. Sommige trauma’s hebben we verwerkt, met andere hebben we leren omgaan en van sommige trauma’s hebben we nu nog steeds last. Ze bepalen ongewild hoe we reageren en wat we doen.

 

In hypnose kun je jouw beleving, jouw gevoel of jouw idee veranderen. Want als je beleving anders is, is je gevoel ook anders en dan ga je ook anders reageren!

 

Omdat we de staat van hypnose, de theta-staat heel gemakkelijk bereiken, gebruiken we die staat in therapie om die beleving te veranderen. En dat kunnen wij als volwassenen én kinderen kunnen dat ook!

 

 

 

 

Klik hier om andere blogs te lezen

 

 

Deel deze pagina/dit bericht op: