Blog

Hieronder vind je een aantal artikels die jou gaan helpen om een nog duidelijker beeld te krijgen van de mogelijkheden van Hypnotherapie.

Home » Blog overzicht » De oorzaken van een onveilige hechting

De oorzaken van een onveilige hechting

Hypnotherapeut Echt Debby Gubbels De oorzaken van een onveilige hechting

Hechting is de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders. Het gaat dus om de emotionele band tussen een kind en zijn opvoeders.

Wanneer een kind zich veilig heeft kunnen hechten aan een of meer opvoeders, kan het zich ook op emotioneel, sociaal en cognitief niveau gezond ontwikkelen.

Wanneer een kind zich niet heeft kunnen hechten aan een veilige volwassenen, dan kan een kind zich onveilig voelen, alleen of geïsoleerd, onzeker of bang en kan dat leiden tot gedragsproblemen, die in ernstige gevallen kan uitgroeien tot een hechtingsstoornis.

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland  62% van de gezonde thuiswonende kinderen veilig gehecht is. En 38% van de gezonde thuiswonende kinderen heeft zich nooit veilig kunnen hechten aan een volwassenen.

 

Er zijn veel misvattingen rondom de onveilige hechting

Vaak wordt er onterecht van uit gegaan dat het om een “koude moeder” gaat. Ik zat eens een keer in een multidisciplinair overleg en daar kwamen de hechtingsproblemen ter sprake, waarop een van de collega’s zei “Oh, zo’n koelkast moeder”, waarop ik heb gezegd dat ze dat echt nooit meer zo mocht zeggen.

 

Een moeder hecht zich namelijk onherroepelijk aan haar kind. Ongeacht haar eigen achtergrond en ervaringen. Zo heeft de natuur het geregeld.

We zien dit terug bij de dieren en zo is het ook bij mensen.

Er zijn onderzoeken gedaan bij schapen naar het hechtingsproces, waarbij ze het lammetje meteen na de geboorte hebben weggehaald bij de moeder. Toen de lammetjes na 4 uur weer terug werden geplaatst bij de moeder, wees 50 % van de moeders hun lammetje af. Andere lammetjes werden  na 12 uur teruggeplaatst bij hun moeder, en daarvan wees 75% van de moeders hun lammetje af.

En hetzelfde mechanisme zien we ook bij mensen. Alleen wij mensen volgen hierin niet zo gemakkelijk onze natuur als schapen doen. Onze normen en waarden zorgen er voor dat we vinden dat we voor ons kind moeten zorgen, maar het echte moedergevoel zit er dan niet bij.

Vaak weet een moeder ook wel dat er iets mis is, dat ze niet voelt wat ze zou “moeten” voelen.

Maar het is niet haar schuld. Hechting Verstorende Gebeurtenissen kunnen iedereen overkomen.

 

Oorzaken van onveilige hechting

Dus hoewel het niemand zijn schuld is, zijn er wel oorzaken die een gezonde hechting tussen moeder en kind in de weg kunnen staan.

En grofweg vinden we altijd ten minste 1 van de volgende 2 oorzaken;

Ofwel is er sprake van een trauma in het leven van de moeder ofwel is er sprake van scheiding bij de geboorte.

Net als bij de schapen, bestaat er een kans dat de moeder zich niet emotioneel kan binden aan haar kind wanneer het in de eerste 24 uur wordt gescheiden van haar kind. En hoe langer deze periode duurt, hoe groter de kans wordt een gezonde hechting niet meer tot stand komt.

Gelukkig weten ze ook in de ziekenhuizen hoe belangrijk het is dat moeder en kind samen zijn en zullen ook alles doen wat daarin mogelijk is. Maar soms zijn er situaties waardoor dat geen optie is.

Denk bijvoorbeeld aan wanneer;

·         Moeder volledig is uitgeput door de bevalling

·         Het kindje niet gezond is en dringend spoedeisende hulp nodig heeft na de geboorte

·         Wanneer moeder spoedeisende hulp nodig heeft na de bevalling

·         Het kind moet in het ziekenhuis blijven en moeder kan naar huis

Maar ook in het geval van

·         Een keizersnede is het niet altijd mogelijk om die band te creëren in die eerste 24 uur

·         Adoptie of pleegouderschap is er geen contact geweest tussen het kind en diegene die hem gaat opvoeden

·         Tweeling of meerling, vaak zie je dat een moeder zich wel aan het ene en minder of niet aan het andere kind heeft gehecht.

 

De andere oorzaak van een onveilige hechting is een trauma in het leven van de moeder. Wanneer een zwangere vrouw een zware emotionele last met zich mee draagt dan belemmert haar dat om van haar zwangerschap te kunnen genieten. Denk bijvoorbeeld aan;

·         Het verlies van een dierbare

·         Het verwerken van een miskraam

·         Relatieproblemen

·         Financiële problemen

·         Alcohol of drugsproblemen

·         Of een geïsoleerd bestaan

 

Want het proces van hechting start al bij de conceptie. Vanaf het allereerste moment ontwikkelt het vruchtje al bewustzijn. Naarmate de foetus groeit en de hersenen met het centrale zenuwstelsel zich ontwikkelt, begint de baby de relatie met zijn moeder te ervaren. Hij wordt niet alleen beïnvloed door het eten of de frisse lucht de ze inademt, maar ook door haar gemoedstoestand en emoties. Gelukshormonen worden via de placenta aan de baby doorgegeven en zo ook de stresshormonen. Hij zal dus voelen wat de moeder voelt en hij zal haar emotionele toestand als de zijne ervaren.

Rien Verdult en Gaby Stroecken (mijn baby is ontroostbaar) voegen hier nog 6 kritieke momenten tijdens de zwangerschap aan toe waarbij de emotionele toestand van de moeder van invloed is op imprenting bij de baby.

De eerste drie maanden spreken ze van imprenting op celniveau en daarna op lichaamsniveau. (De emotionele toestand van moeder wordt opgeslagen in het geheugen van de baby)

·         Conceptie

·         Innesteling van het vruchtje in de baarmoeder

·         Het moment van ontdekken van de zwangerschap

·         De gevoelsverbinding via de navelstreng

·         De geboorte

·         Imprentingsmoment van het eerste contact tussen moeder en kind

 

 

 

Klik hier om andere blogs te lezen

 

 

Deel deze pagina/dit bericht op: