Blog

Hieronder vind je een aantal artikels die jou gaan helpen om een nog duidelijker beeld te krijgen van de mogelijkheden van Hypnotherapie.

Home » Blog overzicht » “Verbeelding is belangrijker dan kennis!” ~ A. Einstein ~

“Verbeelding is belangrijker dan kennis!” ~ A. Einstein ~

Hypnotherapeut Echt Debby Gubbels “Verbeelding is belangrijker dan kennis!” ~ A. Einstein ~

Een interessante uitspraak van een man die we toch voornamelijk kennen vanwege zijn briljante geest en zijn ontdekkingen op het gebied van Natuurkunde. Een vakgebied waar je toch veel kennis voor nodig hebt, zou je zeggen. Dus ja, gooi het belang van kennis of accurate informatie, vooral nog niet overboord. Maar wat Albert zegt, is dat verbeelding nóg belangrijker is!

Albert Einstein kende de kracht van zijn onbewuste brein. Hij wist dat veel antwoorden niet gevonden zouden worden door er alleen over na te blijven denken of door je te beperken tot simpele logica. “Logica brengt je van A naar B. Maar verbeelding brengt je overal!” zei hij.
Hij was nieuwsgierig naar het potentieel van dat onbewuste brein, hoewel hij er een andere benaming aan gaf; “Ons intuïtieve brein is een heilige gave en ons rationele brein is een hoopvolle dienaar. We hebben een samenleving gecreëerd waarin we de dienaar eren en onze gave vergeten zijn.” We hechten zo veel belang aan onze gedachten, dat we niet meer luisteren naar wat we allang weten, maar waarvan we vaak niet weten dat we het weten. Als we al horen wat ons intuïtieve brein ons vertelt, dan komt ons rationele brein er tussen door getetterd met allerlei redenen om het niet te doen.
Albert wist ook dat niet alles verklaard kon worden met ons rationeel denkende brein. “Genialiteit betekent niet dat je slimmer bent, maar dat je meer bereid bent om inspiratie te ontvangen.” Om te luisteren naar je intuïtie, je innerlijke stem.
Albert bekende eens; “Geen van mijn ontdekkingen is het resultaat van rationeel denken.” Waarbij ik je wil herinneren dat Albert Einstein nog steeds gezien wordt als de meest geniale man die ooit geleefd heeft.
Hij realiseerde zich de beperking van het logisch denken en hij besefte terdege de kracht, de waarde van het onbewuste brein. “Niet alles wat kan worden opgeteld telt. En niet alles wat telt, kan worden opgeteld!”
Albert durfde het aan om “het weten” los te laten en te vertrouwen op de kennis die al in hem zat, hij luisterde naar de stem van zijn intuïtie. Hij volgde zijn onderbuik gevoel en verwonderde zich over de mogelijkheden die hij ineens zag. Hij durfde te vertrouwen op de ervaring. “Niets is mooier dan een ontmoeting met het mysterieuze. Zij is de bron van alle kennis!” 
Er huist ontzettend veel kennis in ons. 

Wetenschappelijke doorbraken hebben weinig met intellect te maken. Er is altijd een bewustzijnssprong die je wat mij betreft intuïtie kunt noemen. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet Hoe en Waarom!”
Zo werkt het met alle doorbraken, zo werkt je onbewuste brein en zo werkt hypnose. Ineens komt een herinnering naar boven en je weet niet Hoe en Waarom, maar het blijkt precies de juiste te zijn. Je komt ineens op een inzicht en je weet niet Hoe en Waarom, maar het blijkt precies treffend te zijn. Ineens los je je probleem op en je weet niet hoe en waarom, maar het is weg. Hoe hard je ook probeert, je kunt het gevoel er bij niet meer oproepen.
Hypnotherapie zetten we in om grote Persoonlijke doorbraken te realiseren. Want als het om jouw persoonlijke problemen gaat, dan zitten alle antwoorden ook in jou! Misschien is het niet logisch, misschien is het niet uit te leggen, maar als je durft te vertrouwen op de ervaring, ga je vanzelf de veranderingen opmerken. 

 

 

Klik hier om andere blogs te lezen

 

 

Deel deze pagina/dit bericht op: