Blog

Hieronder vind je een aantal artikels die jou gaan helpen om een nog duidelijker beeld te krijgen van de mogelijkheden van Hypnotherapie.

Home » Blog overzicht » Burnout raakt iedereen

Burnout raakt iedereen

Hypnotherapeut Echt Debby Gubbels Burnout raakt iedereen

Het aantal mensen dat met een burnout ziek thuis zit groeit gestaag.

Stress is cumulatief en eigenlijk is een burnout dat ook. Een burnout raakt niet alleen de mens die zelf met de burnout te kampen heeft, het raakt ook zijn persoonlijke omgeving. De partner moet vaak een extra tandje bijzetten om het huishouden te runnen en de kinderen lijden mee met de stress die hun ouders ervaren. Eenmaal thuis wordt de stress er niet per sé minder op.

En ook op de werkvloer blijkt er een cumulatief effect uit te gaan van ziekteverzuim als gevolg van Burnout. Vaak worden de werkzaamheden van een zieke werknemer eerst verdeeld over de overige collega’s. Er van uitgaande dat zij van te voren niet zaten te lummelen, wordt de werkdruk hier dus groter. De stress neemt toe. Wanneer er dan uiteindelijk wordt overgegaan tot ziektevervanging, moet deze nieuwe werknemer eerst worden ingewerkt, wat nog steeds ten koste gaat van het overig personeel. Het risico dat ook zij aan het einde komen van hun draagkracht wordt steeds groter en het risico op meer ziekteverzuim dus ook.

Nu raakt het ook het bedrijf of de organisatie. De continuïteit van het werk komt in gedrang en de druk bij de collega’s blijft aanhouden. De tevredenheid bij de werknemers neemt steeds verder af, het verloop binnen het bedrijf wordt steeds groter, kennis en kunde gaan verloren en disfunctioneren ligt op de loer.

Intussen zit de zieke werknemer nog steeds thuis. Vaak wordt er in de eerste paar maanden nog wel eens contact opgenomen door een betrokken collega en natuurlijk de verplichte poortwachtertelefoontjes van de manager die graag wil weten wanneer je weer terug komt. Met al zijn ellende voelt de zieke werknemer zich nu ook nog totaal niet gewaardeerd en wellicht zelfs in de steek gelaten! Uit het oog, uit het hart!

En ik begrijp het! Ik begrijp iedereen! Ik begrijp de zieke werknemer met al zijn frustraties en vertwijfelingen, ik begrijp zijn drukke collega’s, die ook blij zijn als ze thuis tot rust kunnen komen en ik begrijp ook de organisatie, omdat uiteindelijk het resultaat van de productie telt.

En toch vraag ik me af; als een burnout iedereen raakt, is het dan niet tijd om meer betrokken te zijn? Wordt het niet tijd om het probleem van de burnout vanuit een breder perspectief te bekijken? Moeten we de signalen niet veel eerder serieus nemen? Moeten we niet veel meer aandacht hebben voor preventie? Als het probleem groter is dan we aanvankelijk dachten, geldt dan niet ook voor de oplossing? Hoe zou het zijn wanneer collega’s of wellicht zelfs het hele team betrokken worden in de preventieve fase, om de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen? En waartoe zou het kunnen leiden wanneer de werkgever zich medeverantwoordelijk maakt voor het herstelproces van de werknemer met een burnout?

Ik geloof namelijk dat wanneer we hier samen een verandering in maken, dat wij er met zijn allen profijt van hebben! Minder werknemers in een burnout, minder ziekteverzuim, korter herstelproces, grotere tevredenheid onder het personeel, continuïteit loopt gewoon door. Wellicht stijgt zelfs de productiviteit en wie weet wat het voor de winst van de onderneming kan doen.

Het is een feit dat een werknemer die zich gewaardeerd voelt door de baas, beter presteert!

 

 

 

Klik hier om andere blogs te lezen

 

 

Deel deze pagina/dit bericht op: